Защо да изберете нас?

След като се регистрира едно юридическо лице  за развитието и функционирането на дружеството, управляващия орган трябва да  вземе важното решение не само за предприятието, а и свързаните с него физически лица, а именно счетоводството? Защото функционирането на една компания без счетоводител е невъзможно, поради факта, че всяка една компания е длъжна да осъществява счетоводно записване на стопанските операции в хронологичен ред, съответстващ на извършването и спазването на редица нормативни актове, за да се предпази от налагането на санкции при нарушаването им. Въпреки, че отговорността на юридическите лица е винаги имуществена и до размера на капитала по закон. Нашият дългогодишен опит като счетоводители и наблюдението на процесите в тази област от години показва, че публичните органи оправомошени да съблюдават изпълнетието на държавния бяджет все по-често започва да разширяват пълномощията и спрямо физическите лица. Всичко това налага професионалните счетоводители от Глобал Консулт Груп да бъдат адаптивни към съвременните изисквания на счетоводната действителност. 

Нашият професионален екип изграден от разнообразни професионални направления от икономисти и юристи строго се придържаме към думите на патриарха на българската счетоводна отност икономист и преподавател проф. Коста Пергелов, който заявява че счетоводството е нервната система на предприятието. 

Ето защо ние екипа на Глобал Консулт Груп водени от горните мисли и разсъждения решихме да създадем дружество специализирано в счетоводството, което да бъде в помощ на Вас без да твърдим, че ще Ви обслужваме модерно и безплатно. Но ние можем да Ви заявим, че ще подходим с разбиране към индивидуалните счетоводните нужди на бизнеса Ви и подхождане с отговорност. 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА!

 • Ние, екипът на счетоводна къща Глобал Консулт Груп, сме готови да отделим от личното си време, за да ви помогнем в разрешаването на професионалния ви
  проблем. Имаме знанието, възможностите и професионалния опит да намираме професионални решения, съобразени не само с националната и международна нормативна база.
 • Индивидуален подход към всеки един клиент.
 • В нашия офис в гр.София спазвайки изискванията по GDPR/Регламент 2016/679 на ЕС и ЗЗЛД,предоставяме защитено съхранение на Вашите данни и документи.
 • Възможност за реагиране и разрешаване на бизнес проблеми на Нашите клиенти 24/7.
 • Предоставяме на Нашите клиенти широк спектър от услуги в сферата на счетоводството, ТРЗ, бизнес планиране, данъци, консултиране, помощ при избор на митнически агент, застраховател, банка и юридически консултации.
 • Следене на промените в нормативната база и обсъжданията за изменение на законите и своевременно уведомяване на клиентите си.
 • При възникване на сложни правни, счетоводни и данъчни казуси, в рамките на 24 часа предоставяме на Нашите клиенти възможности за решение.
 • Дългогодишният професионален опит на екипа на счетоводна къща Глобал Консулт Груп изгради не само доверие в своите клиенти, но и в органите на държавата – НАП, НОИ, Инспекция по труда и други.

Наши клиенти са малки и средни предприятия от всички икономически отрасли:

 • Хотелиерство
 • Ресторантьорство
 • Туризъм
 • Търговия
 • Транспорт-спедиция
 • Производство
 • Услугите
 • Реклама
 • Медицина и фармация
 • Високи технологии
 • Строителство
 • Архитектура