ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Защо да се обърнем към счетоводна къща?

 Съвременна тенденция е много фирми да възлагат на външни компании колкото може повече съпътстващи функции от бизнеса си, които не са пряко свързани с основната дейност, генерираща приходите. Казано по друг начин, отделянето на дейностите и възлагането им на външни изпълнители е дългосрочно сътрудничество с доставчик на услуги, който подпомага развитието на фирмата чрез редуциране на разходите за дейности, които не са основни. 

2. Кога да се обърнем към счетоводна къща?

  • Ако губите твърде много време за Вашата счетоводна документация, вместо да се концентрирате върху непосредствените си задачи;
  • Ако се съмнявате, че Вашето счетоводство не е изрядно, ако то Ви отнема твърде много време или ако просто не разбирате как действа данъчната и осигурителна система и какво точно се изисква от Вас;
  • Трябва Ви коректно и компетентно счетоводно обслужване и считате, че е целесъобразно да се насочите към специализирано в сферата на счетоводството предприятие;
  • Желаете да се концентрирате изцяло върху бизнеса си, без да се превръщате в администратор и деловодител, като въпреки това сте спокойни, че делата ви се придвижват отговорно и професионално;
  • Не можете да се ориентирате в данъците, осигуряването и трудово правните отношения;

3. Защо все повече средни и големи компании възлагат дейността ТРЗ на външна фирма?

  • Тъй като по този начин те печелят в няколко направления – служителите във фирмата нямат информация за нивата на заплатите на различните длъжности и отделните наети лица, като счетоводната и търговската документация и информация остава в предприятието без достъп на външни лица.
  • Счетоводната къща изготвя разчетно-платежните ведомости и справки, приема и обработва болничните листове, изчислява обезщетенията и дължимите осигурителни вноски, подготвя и подава необходимите осигурителни декларации, подготвя договорните отношения между работодателя и служителите, консултира и прогнозира, използвайки опита и познанията си в бързопроменящата се материя на осигурителните и трудово-правни регулации.
  • Фирмата намалява разходите си, а за заплатените услуги получава фактури.
  • Счетоводната кантора носи рeална отговорност за евентуални, причинени по нейна вина щети.

4. Как да избера счетоводни услуги?

Когато трябва да се направи избор, който е ключов за дейността на компанията, детайлното проучване е задължително.
Дори и да има разминаване в разбирането за „добри счетоводни услуги“, то желаният резултат винаги е обвързан с качество, коректност, изгодна цена, доверие. Ние непрекъснато се стараем да осигуряваме на нашите клиенти всичко изброено и едновременно с това да надграждаме, за да бъдем максимално полезни.  

5. Ако реша да ползвам счетоводните услуги на Глобал Консулт Груп, как да изискам документите от предишната счетоводна къща и да осигуря цялата необходима информация?

Нашия екип ще ви окаже съдействие в процеса на предаване на  документацията от предишния счетоводител.
Ще направим пълен анализ на информацията и ще проверим доколко тя е пълна и коректна.
Целта е да Ви уведомим при наличие на пропуски.  

6. Каква е разликата между цените на счетоводните къщи и разходите за поддръжка на счетоводен отдел?

Ползването на външни счетоводни услуги е значително по-изгодно, дори и на пръв поглед да не изглежда така. Освен спестяването на значителни разходи, наемането на външна счетоводна фирма има редица предимства – спестяване на време и усилия, гъвкавост, фокус върху основната дейност и др.  

7. Извършвате ли услугата „Регистрация на фирма“?

Глобал Консулт Груп извършва услугата „Регистрация на фирма“, като тя включва съдействие по време на всички необходими стъпки – предоставяне на адрес на управление и кореспонденция с НАП, запазване на име на фирмата, заплащане на таксите за регистрацията и др.  

8. Предлагате ли независим финансов одит на финансови отчети, съставени в съответствие с Международни счетоводни стандарти за финансово отчитане?

Предлагаме независим финансов одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).