Правни услуги

  • Управление на договорни взаимоотношения;
  • Учредяване и комплексна регистрация на фирми;
  • Правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно- ревизионни актове;
  • Участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация;
  • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози; Правни услуги и обслужване в сферата на капиталовите пазари, инвестиционни консултации;
  • Правно съдействие пред държавни и общински органи.