Кариери

Счетоводна къща Глобал Консулт Груп ООД търси да назначи служител на длъжност Счетоводител.

Изисквания към кандидата:

 • Завършено висше икономическо образование;
 • Стаж в областта на счетоводството над 2 години;
 • Познаване на счетоводното и данъчно законодателство;
 • Много добро ниво на владеене на английски език;
 • Предимство са и познания в областта на търговското, гражданското и данъчно право за осъществяването на дейности, свързани с дейността на фирмата и уреждане на въпроси от договорно-правен характер;
 • Способност за работа в екип;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office, Internet, умения за работасъс счетоводен софтуер;
 • Способност за работа под напрежение.

Отговорности:

 • Осчетоводява първични счетоводни документи;
 • Изготвя месечни справки – декларации по ЗДДС;
 • Осъществява годишно счетоводно приключване;
 • Изготвя междинни и годишни финансови отчети;
 • Изготвя финансови анализи и отчети, оценки и счетоводни справки на български и английски език;
 • Поддържа кореспонденция по финансови въпроси на английски език 

Какво предлагаме:

 • Атрактивно възнаграждение;
 • Работа в млад екип и динамична среда;
 • Възможност за постоянно развиване и усвършенстване в областта на счетоводството;

Ако отговоряте на този профил, не се колебайте да изпратите своята автобиография на office@gcg-bg.com